About us (UK below)

Jovadre is feitelijk een kunstenaarsechtpaar.
In 2018 brachten zij hun 1e fotoboek uit, een documentaire.
Je kunt dat boek hier aanschaffen.

Zij werken samen in fotografie, digitale beeldbewerking en digitale creatie.
Hij meer op de voorgrond, zij de styling en vormgeving, de kritische eindtoets.

Zij heeft een goed ruimtelijk inzicht, kan goed figuurtekenen, heeft oog voor verhoudingen.
Ook heeft zij zich lang bezig gehouden met beeldhouwen en het maken van creaties met klei en textielverharder.

Hij fotografeerde al van jongsafaan, pas op latere leeftijd werd fotografie van hobbie een passie.
Uiteindelijk evolueerde hij meer en meer naar digitaal artitiest.

Gedurende een 15-tal jaren exposeerden zij hun werk door heel Europa. Van een klein museum in Italië,
tot grote Hilton hotels in veel hoofdsteden. Deelname aan grote beurzen zoals Basel, Beying, Frankfurt,
Kopenhagen en Amsterdam gaf veel exposure.
Dergelijke grote exposities vroegen telkens meer tijd en veel geld, vooral dat laatste was een reden om
grootschaligheid te mijden vanaf 2018.
Zij blijven deelnemer aan de jaarlijkse Atelierroute in Huizen en staan geregeld op grote kunstmarkten in Nederland.

Nieuw werk wordt vrijwel dagelijks geplaatst op Instagram en Facebook. Onze site wordt 1x per 2 weken bijgewerkt.

In verband met Corona is een langlopend project tot stilstand gekomen. Hopelijk kunnen wij dat voorjaar 2021 weer opstarten.

 

About us

Jovadre is actually an artist couple.
In 2018 they released their 1st photo book, a documentary.
You can buy that book here.

They work together in photography, digital image editing and digital creation.
He more in the foreground, albeit the styling and design, the critical final test.
She has good spatial insight, is good figure drawing, has an eye for proportions.

She has been involved in sculpting for a long time and making creations with clay and textile hardener.
He has been photographing from an early age, it was only at a later age that hobby photography became a passion.
Eventually he evolved more and more into a digital artist.

About 15 years they exhibited their work throughout Europe. From a small museum in Italy,
to large Hilton hotels in many capitals. Participation in major fairs such as Basel, Beying, Frankfurt,
Copenhagen and Amsterdam gave a lot of exposure.
Such large exhibitions each time required more time and a lot of money, especially the latter was a reason for this
large scale to avoid from 2018.
They remain participants in the annual Atelier Route in Huizen and are regularly present at major art markets in the Netherlands.
New work is posted on Instagram and Facebook almost daily.
This site is updated once every 2 weeks.

A long-term project has come to a halt due to Corona.
Hopefully we can start up again spring 2021.